Useful Links

Peace Evangelical Centre overview website                              http://www.hkpec.org

Peace Evangelical Centre Kindergarten(Tsing Yi)                     http://www.peck.edu.hk/tsingyi/ 

Peace Evangelical Centre kindergarten (Ngau Tau Kok)          http:www.peck.edu.hk/ngaukok/

Peace Evangelical Centre kindergarten (Tin Shui Wai)            http://www.peck.edu.hk/tinshuiwai/

Education Bureau                                                                         https://www.edb.gov.hk/

Parent Education Website “Smart Parent Net”                      http://www.parent.edu.hk