Our Team

K1

K1A:Miss Sze Man  K1B:Miss Yip

K1C:Miss Ho      K1D:Miss Cheung

Deaf teacher:Miss Mila

K2

K2A: Miss Yu   K2B:Miss Hung

K2C:Miss Lai Yan     K2D:Miss Yin Ching

Deaf teacher:Miss Fanny

 

K3

K3A:Miss Fung K3B:Miss Hiu Yan

K3W:Miss Tin、Miss Ng

Deaf teacher:Miss Bou

Specialist Teacher / Teaching Assistant

P.E. Teacher:Miss Wong   Mandarin Teacher:Miss Choy

Native English Teacher:Mr Andrew   

Teaching Assistant:Miss Yuhuan